gall_dari

 

کنفرانس بین المللی از بُن تا بُن

ده سال اغماض خواستهای مردم افغانستان

۴ دسمبر ۲۰۱۱

 

 

 

شب فلم

نمایش و نقد فلم هنری "سیبی از بهشت " با کارگردانی همایون مروت

تصاویر توسط : احمد عزیزیار , شهر لایدن

 

بزرگداشت از داکتر حمیرا نکهت

برنامۀ بزرگداشت از داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده

تصاویر توسط : احمد عزیزیار ,  شهر لایدن , هالند 2011

 

عدالت انتقالی در افغانستان

کنفرانس در مورد عدالت انتقالی در افغانستان

می 2010  , لاهه, هالند

 
More Articles...