باغ دګلوبه سمسوروی مونږبه نه یو

باغ دګلوبه سمسوروی مونږبه نه یو

دبلبلوبه پری شور وی مونږبه نه یو

د۲۰۱۴ کال دجنوری۱۷

د۱۳۹۲لمریزکال دوهم نیمایی دپښتودشعراو ادب دپاره دلویو ضایعاتودوره وه. لومړی دپښتوغښتلی شاعراوادبی څیره خدای بخښلی نصر الله حافظ په حق ورسید اواوس  دپښتودمعاصرشعر، ادب او فرهنګ وتلی استاد ارواښاد صدیق پسرلی مرینه دافغانستان دشعراو ادب دمینه والو دخپګان او دفارو دکلتوری کمیتی دمسؤلینو دژوره  خواشیني سبب شو. دفارو د ۵۳ ټولنو په استازیتوب د اراوښاد محمد صدیق پسرلی او خدای بخشلی نصرالله حافظ صاحب درنې کورني ، خپلوانو  او د ادب  مینه والو ته  د زغم،  صبر او تسلیت مراتب  وړاندې کوو.

ادامه

 

گزارش کنفرانس " افغانستان بعد از 2014

19 دسامبر 2013

لاهه / هالند

 

بررسی گذشته و نظری به آینده

14 دسامبر / لاهه

 

فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا ( فارو ) به ادامۀ کنفرانس های سالانۀ خویش ، اینبار کنفرانس بین الاروپایی را در چهاردهم دسامبر زیر نام " افغانستان بعد از 2014  " برگذار نمود. درین کنفرانس بیش از  130 نفر از سرتاسر اروپا ( اسپانیا،سویدن،فرانسه،بلجیم،آلمان و هالند ) اشتراک ورزیده بودند.

گردانندگان کنفرانس :

فوزیه میترا

داکتر عزیز گردیزی

ادامه گزارش

 

فراخوان کنفرانس " افغانستان بعد از 2014 "

بررسی گذشته و نگاهی به آینده

فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا(فارو) از سال 1999 به این طرف هر سال یک کنفرانس بین المللی را در رابطۀ مبرمترین مسایل و معضلات افغانستان برگذار کرده است.فعالین سیاسی،فرهنگی ،حقوقی و شخصیت های اکادمیک از افغانستان،کانادا،امریکا و سرتاسر اروپا درین کنفرانس ها اشتراک ورزیده اند.کنفرانس فعلی نیز ادامۀ کنفرانس های سالانۀ فدراسیون است .

افغانستان کنونی در وضعیت مبهم و فساد آفرین سیر می کند. گراف بدبختی و تباهی هر لحظه بسوی بالا میرود. کنفرانس " افغانستان بعد از 2014 "  بخاطری برگذار میگردد تا از یک سو معضلات سیاسی،اقتصادی،حقوقی و اجتماعی را در 12 سال اخیر بررسی نماید و از سوی دیگر 2014 را در پرتو نگاه به آینده ،بررسی و تحلیل نماید.

سخنرانان این کنفرانس عبارتند از داکتر نعیم اساس (استاد در پوهنتون سوربون پاریس)، داکترمحمد موسی صمیمی (سابق رئیس برنامه های دری وپشتو رادیو صدای آلمان)،  آقای فرید متقی نامزد دکتورا (آلمان) ، خانم نجلا واسعی، رئیس فارو(هالند)، انجنیرحامد یعقوبی (جرمنی) وداکترویس جلالزاده (سویدن)

بدینوسیله ازهموطنان محترم ذیعلاقه تقاضا بعمل می آید تا درین کنفرانس اشتراک نمایند و با سهمگیری شان ثمرۀ علمی وعملی کنفرانس را پربار گردانید.

زمان کنفرانس :

روز شنبه 14 دسامبر  2014 ازساعت 11:00 الی 21:00

Address : Hall of Diaspora Forum for Development(DFD), Binckhorstlaan 36/ M2.45, 2516 BE The Hague. The Netherlands.

نوت

* سالون دارای پارکنگ رایگان می باشد.

* این سالون در نزدیکی سنترال استیشن ترن هاگ قرار دارد که با پای پیاده نیز از ایستگاه تا سالون ممکن میباشد.

 

نقشی که پارلمان باید درمحوخشونت علیه زنان داشته باشد!

01-12-2013

بمناسبت روزجهانی محوخشونت علیه زنان

اسامبلۀ عممومی مؤسسۀ ملل متحد طی قطعنامۀ مؤرخ 17 دسمبر1999 شماره 134/ 54، تاریخ 25  نومبر را روزجهانی محوخشونت علیه زنان اعلان کرده است. هدف ازبرگزاری این روزجهانی بلند بردن سطح آگاهی مردم ازین حقیقت است که در جهان امروز نیززنان قربانی تجاوزجنسی، خشونت خانوادگی وسایر انواع خشونت اند. علاوتأ با برگزاری این روز مؤسسۀ ملل متحد میخواهد این واقعیت را برجسته سازد که اندازه وانواع این خشونت ها معمولأ از انظارعمومی پنهان میمانند. موضوع تعین شده توسط منشی عمومی ملل متحد برای کمپاین " متحد شوید به خشونت علیه زنان خاتمه دهید!" درسال 2013 تعین گردیده عبارتست از: "جهان را در 16 روز نارنجی بسازید".

ادامه اعلامیه

 

حقوق سیاسی، منجمله حق انتخاب وحق کاندید شدن افغان های برون مرزی مسلم است

4 نومبر2013

 

با نزدیک شدن تأریخ اتنخابات در کشورعزیز ما افغانستان، بحث های در مورد حقوق سیاسی اتباع افغان های خارج کشوراعم از آنانیکه حالت مهاجر داشته ویا آنهایکه وضعیت مقیم تقریباً دائمی در آن کشورها را دارند، مطرح   است .

نظام حقوقی وقانونی حاکم بر کشور ما مبین این حقیقت است که تمام افغانهای برون مرزی در هر حالتی که هستند، یعنی مهاجر، پناهنده ویا دارندۀ تابعیت دولت دومی ، در صورتی که تابعیت افغانی خود را حفظ کرده باشند، اتباع افغانستان محسوب میشوند و از تمام حقوقی مستفید میشوند که یک تبعۀ افغانستان داراست، تنها آنانیکه براساس حکم مقامات قضایی، حقوق سیاسی ایشان قسماً یا کلاً تحدید شده باشد و یا افغان هایکه براساس قوانین کشور مقیم، با دریافت تابعیت آن  دولت ها، تابعیت افغانی ایشان را از دست داده باشند، متباقی سایر افغان های مقیم خارج، اتباع افغانستان شمرده شده و حایز حقوق اساسی میباشند که اتباع افغانستان دارند، که در میان آن ، حقوق سیاسی، به شمول حق انتخاب کردن وحق انتخاب شدن نیزشامل است،مواد متعدد قانون اساسی فعلی وغالب مواد قانون تابعیت افغانستان متکای اثبات این حقوق میباشد.

ادامه اعلامیه

 

لیست پنجهزارقربانی، مشت نمونۀ خروار

19-09-2013

امروزلوی څارنوالی هالند به افشأ وانتشار لیست نامهای پنجهزاراعدامی سیاسی سالهای 1357 و1358 پرداخت. این لیست را پولیس ملی هالند یکسال قبل درجریان تحقیقات در مورد جنایات جنگی امان الله (ع) مدیرتحقیق دراگسا، کام، خاد وواد ، ازیک زن افغان 93 ساله مقیم هامبورگ آلمان بدست آورده است. زن 93 سالۀ که این لیست را نگهداری میکرد، اظهار نموده که لیست مذکورتوسط داکتر آرماکورا نمایندۀ ملل متحد برای حقوق بشربه وی تسلیم داده شده بود. غرض از انتشاراین لیست ونشریکتعداد زیاد مکاتیب واستعلامهای انتقال ونگهداری زندانیان سیاسی را نمایندۀ څارنوالی هالند درتلویزیون این کشورچنین توزیع کرد: " دادن معلومات به بازماندگان قربانیان در مورد سرنوشت عضوناپدید شدۀ فامیل شان یک وجیبۀ اخلاقی میباشد. چون لوی څارنوالی هالند امکان آنرا ندارد که به بازماندگان هر قربانی مسقیمأ معلومات بدهد، انتشار لیست یگانه راه ممکن برای دادن معلومات به قربانیان است." سفیرهالند در کابل کاپی این لیست را به رسانه ها تسلیم نموده است.

ادامه اعلامیه

 

افرادملکی، قربانیان اصلی جنگ در افغانستان!

مصوبۀ شماره 2096 سال 2013 شورای امنیت ملل متحد یوناما را مؤظف به ارزیابی وگزارشدهی شش ماهه ازچگونگی وضع افراد ملکی درجریان جنگ کنونی افغانستان مکلف ساخته است. به اساس این مصوبه، یوناما گزارش جدیدی رادر مورد تعداد وعوامل تلفات ملکی نیمۀ اول سال 2013 تهیه ونشرنمودند. این گزارش حاکی از آنست که تعداد کشته ها وزخمیهای ناشی ازفعالیت جنگی جوانب مختلف جنگ کنونی افغانستان ازدیاد بیسابقه یافته است. مطابق این گزارش تعداد کشته ها صرف طی شش ماه اول سال 2013 بیش از2533 فردملکی وتعداد زخمیها طی همین دوره به 1319 فرد ملکی رسیده است. درحالیکه درتمام سال 2012 که به نوبۀ خود یک سال خونین بود، تعداد کشته ها 1956 وتعداد زخمیها 1158 فردمکلی گزارش شده بود.

ادامه  اعلامیه

 

اطلاعیۀ تظاهرات 8 جون

هموطنان عزیز!

 

چنانچه اطلاع دارید قانون منع خشونت علیۀ زنان ازطرف پارلمان افغانستان بحالت تعلیق درآمده وبرخی حلقات ضدزن در داخل وخارج پارلمان خواستارحذف ضروری ترین مواد این قانون اند. در داخل کشورعلما، دانشمندان، جامعۀ مدنی، سازمانهای دفاع از حقوق بشربا حرکات اعتراضی خواستارتصویب  عاجل وبدون تعدیل قانون منع خشونت علیه زنان شدند. به همین سلسله فارو ضمن نامۀ سرگشاده به وکلای معترض به این قانون ازمتن قانون دفاع نموده خواستارتصویب عاجل وکامل این قانون شد. قراراست بتاریخ 8 جون سال جاری در برخی از کشورهای اروپائی منجمله درهالند علیه بلاک شدن این قانون توسط ولسی جرگه تظاهرات صورت میگیرد. مظاهره شنبه 8 جون 2013  در هالند به ابتکارکمیتۀ زنان فارووبه همکاری حلقات وافرادمستقل در شهردن هاگ هالند  برگزارمیگردد.

وقت مظاهره: از ساعت 13:00 الی 16:00

محل: , Plein 1,  Den Haag میدان مقابل تعمیرپارلمان هالند(Tweede Kamer)

از تمام هموطنان گرامی که خواستارمحوخشونت علیه زنان درافغانستان اند، دعوت به عمل می آید تا این خواست خویش رابا اشتراک فعال درین تظاهرات به جهان آشکارسازند.

"کمیتۀ زنان "

 

روزبین المللی زنان درسایۀ خشونت علیۀ زنان

 

Date: 08 / March 2013

اعلامیه

اگرموقعیت کنونی زنان کشور ما را با وضع آنان در دوران طالبان وحکومت تنظیمی سالهای هفتاد هجری شمسی مقایسه کنیم، متوجه انکشاف مثبت در ساحۀ تعلیم وتربیۀ دختران افغان و توسعۀ حقوق آنها در متن قوانین میشویم. ولی آزادیها وحقوق که درقانون اساسی برای زنان پیشبینی شده اند، تأثیرعملی بسیار محدود دارند. آزادیهای سیاسی زنان درمحدودۀ حلقات نمایشی باقی مانده است. با درنظرداشت ترکیب کنونی قوای سه گانۀ دولت وعقایدسیاسی اپوزسیون رسمی واپوزیسیون مسلح  امیدی برای کاروسیع ودوامدار برای تأمین سهمگیری واقعی زنان در زندگی سیاسی واقتصادی جامعه موجود نیست. حتی همین امکانات مثبت در ساحۀ تعلیم وتربیه وتضمینهای قانون اساسی هم که تحت فشارخارجیها بوجود آمده اند، میتوانند با رفع این فشاراز بین بروند. زنان افغانستان میدانند که بدون انکشاف واقعی اقتصادی واجتماعی وطن شان وکار وسیع توسط دولت، رسانه ها وجامعۀ مدنی برای تغییر ذهنیت مردسالارموجود در جامعۀ ما، تغیرپایداردر وضع زنان دشوار است.

ادامه اعلامیه

 

قیام مردمی ٢٤حوت هرات ازدیدبازماندگان شهدا

 

Date: 16 March 2013

قیام پرشکوه 24 حوت 1357 هرات علیۀ رژیم تحت الحمایۀ شوروی  ومظالم حزب دموکراتیک خلق افغانستان وتروردولتی وحشتناک تظاهرکنندگان توسط رژیم تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق، حادثۀ فراموش نشدنی درتاریخ افغانستان است. قیام که بتاریخ 22 حوت ازولسوالی هاشروع شد الی 24 حوت تدریجأ تمام شهر را فراگرفت. انگیزۀ ان قیام اعتراض مردم به موجودیت یک رژیم جباروتحت الحمایۀ روسها بود. قرار اظهارات شهود عینی، این قیام کاملأ خودجوش، فاقد رهبری واقعی وفاقد هرگونه پشتیبانی خارجی بود. کشتاربربرمنشانۀ تظاهرکنندگان به فرمان منشی کمیتۀ ولایتی حزب و شخص والی هرات توسط افسران حزبی اردو، پولیس واعضای ملکی حزب دموکراتیک خلق باعث تشدید خشم پرغرورمردم میشد. یک شاهد عینی چشم دید خود ازروز 24 حوت را چنین گزارش میدهد: ((خونهای که توسط حکومتی ها ریختانده شدخشم مردم را برانگیخت. چنان حالت را من هرگزندیده بودم. مردم هرات بدون ترس از رگبارتوپ وتفنگ دشمن پیش مرفتند وبا دست خالی تانکهای دشمن را تسخیر میکردند. بتاریخ 26 حوت افسران غیرحزبی فرقۀ 17 نیز به جبهۀ مردم پیوستند وقیام کنندگان را در اشغال فرقه کمک نمودند. به شهادت محمدصدیق فرهنگ این افسران عبارت بودند از علاالدین خان، سردارخان، جگرن عبدالعزیز، جگتورن نوراحمد، دگرمن محمد انور نصرتی ، جگتورن علاوالدین، جگرن شایسته ، تورن نجیب الله ، جگرن سید اسدالله ، جگرن شمشیر خان، ظابط خلیل احمد، جگرن غلام رسول بلوچ، ظابط سلطان احمد، شیرین گل، بصیر خان وتورن اسماعیل (فعلأ وزیرآب وبرق) ".   بنابرین نقش افسران اردودرین قیام 4 روز بعد از شروع قیام مطرح شد.

ادامه مطلب

 

اول حمل، روزبین المللی علیه راسیسم وتبعیض

 

21 MARCH

International Day against Racism and Discrimination

بتاریخ 21 مارچ سال 1960، دولت متکی بر اپارتاید افریقای جنوبی با حملۀ مسلحانه برتظاهرکنندگان که برای ابرازاعتراض علیه اپارتاید وتبعیض نژادی گردهم آمده بودند، 69 نفربشمول زنان وکودکان را کشت وبیش از 180 نفر را زخمی

ادامه

 

براعدام مهاجرین بیدفاع افغان در ایران اعتراض کنیم!

30 مارچ 2013

چندی قبل وزارت خارجه افغانستان به تعقیب تلاشهای دیپلماتیک درسطح بالا اعلان کرد که دولت ایران موافقه نموده است تا تطبیق اعدام افغانها را به حالت تعلیق درآورد.  درعمل ایران به اعدام افغانها ادامه داد. وکلای ولسی جرگه، حکومت افغانستان وکمیساری عالی مهاجران ملل متحد نیزادامۀ اعدام زندانیان افغان را تأئید کرده اند.

ایران با نادیده گرفتن تقاضا های رسمی ورسانه ای حکومت افغانستان ویوناما سلسلۀ اعدام زندانیان افغان را قطع نکرده است. طبق اظهارات مؤرخ 23/1/1392عبدالسلام قاضی زاده وکیل هرات در ولسی جرگه چهل وپنج افغان در طی سه روز(20 الی 22 حمل) درطیبات اعدام واجسادشان ازطریق اسلام قلعه به وارثین شان تسلیم داده شده اند.

ادامه اعلامیه

 

روسها افغانستان را بی ثبات ساختند ورفتند!

 

10/02/2013

تبصره

بازهم پانزدهم فبروری فرامیرسد. فرارسیدن بیست وچهارمین سالروزخروج آخرین نظامی شوروی ازافغانستان مایۀ مباهات برای آنانیست که درپهلوی مردم خویش، درجبهۀ مقاومت علیۀ متجاوزین روس وحکومت دست نشاندۀ شان قرار داشتند.   از جانب دیگراین روزبیاد آوراین واقعیت تلخ است که روسها رفتنداما بدبختی عظیمی برای ملت ووطن ما به میراث گذاشتند که تا امروزازمردم ما قربا نی میگیرد.  منظورما صرف کشتزارهای ماینهای ضد وسایط وضد پرسونل نیست. میراث شوم ترازآن  بی ثباتی ایست که وطن ما را به میدان جنگهای داخلی، نیابتی وصحنۀ فعالیت القاعده وجنگ ضد تروریسم بین المللی مبدل ساخته است.

ادامه مطلب

 

آهنگساز افغان برنده جایزه گرمی شد

برای نخستین بار یک آهنگساز افغان برنده جایزه گرمی در آمریکا شده است. عمر اکرم، آهنگساز افغان-آمریکایی دیشب در پنجاه‌ وپنجمین مراسم اهدای جوایز گرمی در لس آنجلس آمریکا جایزه بهترین "آلبوم نیو ایج" را برای آلبوم Echoes of Love یا پژواک‌های عشق دریافت کرد.

عمر اکرم ۴۸ ساله در شهر نیویورک متولد شده و فرزند یک دیپلمات افغان است که در دهه شصت میلادی در سازمان ملل کار می‌کرد. او موسیقی را در افغانستان، چکسلواکی سابق، آمریکا و کوبا فراگرفت و پیانو را در شش سالگی آموخت. آقای اکرم تا کنون چهار آلبوم موسیقی تهیه کرده که آلبوم‌های دیگر آن نیز در کشورهای غربی استقبال شدند.

ادامه مطلب

 

هستند کسانیکه فجایع بعد از شش جدی را انکارمیکنند!

 

27/12/2012

اعلامیه

امروز مصادف است با سی وسومین سالروز اشغال افغانستان توسط ارتش شوروی. این روزصفحۀ سیاهیست در تاریخ دو کشور افغانستان وشوروی سابق. با سرکوب خونین مقاومت دلیرانه ملت ما روسها ومتحدین بومی شان جوی های خون را جاری ساختند. نیم میلیون بیوه ویک میلیون معیوب که فریاد شان تا امروز نا شنیده مانده است، یادگاردورۀ اشغال افغانستان توسط روسها ومحصول دورۀ حاکمیت حزب دموکراتیک خلق درافغانستان میباشند.

ادامه

 

پاکستان بیاهم افغان مهاجرین اوافغان تجاران ڂوروی

اعلامیه

د روهی ویبپانی د جنوری د شپږمی نیتی د ریپورت په اساس دپاکستان پوليس د پيښور له مخلتفو سیمو څخه ۱۳۰۰ تنه افغانان يې په پيښور کې د بورډ بازار، تاج اباد، ارباب روډ او کارخانو چک پوستونو کې نيولي دي. په نیولې شوي افغانانو کې قانوني افغانان هم شامل دي چه پولیس یي د پیسو لپاره نيولي دي. گن شمیرافغانان ویلې دي چه پولیس نیول شوی کسان سخت آزاروی.

ادامه

 

پیام تسلیت

بازگشت همه بسوی اوست

هیأت  اجرائیۀ فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا مراتب تسلیت خود را به محترم داکترصاحب کریم غروال که یکی از مؤسسین  ومعززین فارو میباشد، به مناسبت وفات پسرکاکا ودوست صمیمی شان انجنیرعادل غروال که اخیرأ درکابل بخاک سپرده شده است، تقدیم مینماید. از خداوند عزوجل برا داکترصاحب غروال صبرجمیل تمنا داریم.

"هیأت اجرائیۀ فارو"

هالند 18 دسامبر 2012

 

صلح واقعی بدون عدالت انتقالی ناممکنست!

1 0 december 2012

اعلامیه بمناسبت روزبین المللی حقوق بشر

بازهم دهم دسمبر فرارسید. جاده های شهر کابل امروزبازهم شاهد تظاهرات خانواده های قربانیان جنایات جنگی ونقض حقوق بشرطی سه ونیم دهۀ گذشته بود.

ادامه اعلامیه

 

طالبان باید ازکشتارافرادملکی دست بردارند!

اعلامیه

نومبر 2012

درسالهای اخیرسهم طالبان درکشتارافراد ملکی در افغانستان بسیار بزرگتراز سهم نیروهای ناتو ودولت افغانستان است. طبق ارقام احصایوی سازمان ملل متحد، در سال 2011  تعداد افراد ملکی کشته شده بالغ بر 3268 وتعداد زخمیها  1997 فردملکی بوده که بیش از2477 کشته ناشی ازماین های کنار جاده (45.5 )فیصد وتلفات ناشی ازحملات انتحاری( 13.1) فیصد میباشند.

ادامه اعلامیه

 
More Articles...